Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 - Štrasburk

3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a k Protokolu ze dne 16. října 2001 k této úmluvě (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dokumentu Mezinárodní zdravotnické organizace o sexuální výchově (B8-0229/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o platové nerovnosti mezi ženami a muži (B8-0230/2014)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o šíření jevu zvaného „grooming“ a o ochraně nezletilých uživatelů sociálních sítí (B8-0231/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ohrožených druzích (B8-0232/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o výskytu dusičnanů v zelenině a jejich vlivu na zdraví (B8-0233/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o porušování právních předpisů týkajících se převozu zvířat (B8-0234/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření společného evropského systému pro přístup k učitelskému povolání, pro soustavné vzdělávání pedagogů a pro hodnocení jejich práce (B8-0235/2014)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o změně nařízení (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech, příp. o změně oznámení Komise (2014/C 153/07) ze dne 21. května 2014 (B8-0236/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vypracování evropského nařízení o hazardních hrách (B8-0237/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rakovině hlavy a krku (B8-0238/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o zákazu těžby z ložisek plynu z plynonosných břidlic prostřednictvím vysokoobjemového hydraulického štěpení (B8-0239/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel a Olaf Stuger. Návrh usnesení o nedostatku transparentnosti při jednání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi EU a Kanadou (B8-0240/2014)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o zákazu nošení islámského závoje zahalujícího obličej na veřejných místech (B8-0241/2014)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zvýšení míry zaměstnanosti mládeže v Itálii (B8-0242/2014)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o céliakii a relativním riziku z hlediska ženské plodnosti a těhotenství (B8-0243/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vytvoření nouzového fondu k zachování evropského architektonického dědictví: případ mostu ve městě Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o případech úmrtí při práci v Itálii (B8-0245/2014)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o etickém hospodářství a finančnictví (B8-0247/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o plýtvání potravinami (B8-0250/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vypracování evropského nařízení o hazardních hrách za účelem předcházení hráčské závislosti (B8-0254/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ruském embargu a o škodách pro evropské odvětví hovězího masa (B8-0255/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o embargu vyhlášeném Ruskem a rizicích pro funkčnost krizového fondu (B8-0256/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádosti o sjednání spravedlnosti pro oběti thalidomidu v Evropě (B8-0257/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o únosech dětí na mezinárodní úrovni (B8-0258/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o opatřeních na ochranu pěstování tabáku v Itálii, a zejména na Benátsku (B8-0259/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nových ohniscích ptačí chřipky v Evropě (B8-0260/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podzimní hospodářské prognóze a nových rizicích pro eurozónu (B8-0261/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o strategii opětovného nastartování ekonomiky eurozóny (B8-0262/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) a ohrožení evropského sociálního modelu (B8-0263/2014)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o omezeních svazujících španělské domácnosti při výběru energetických zdrojů (B8-0264/2014)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se prodeje léčiv na internetu (B8-0266/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o možné zdravotní závadnosti WiFi záření (B8-0267/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně ekonomické stability členských států před finanční volatilitou a o ochraně veřejných financí před posudky ratingových agentur (B8-0268/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o geneticky modifikované kukuřici NK 603: aktivace ochranné doložky (B8-0269/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o exponenciálním nárůstu teroristických útoků na celém světě (B8-0270/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o škodách způsobených zneužíváním antibiotik evropskými občany (B8-0271/2014)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nárůstu internetových podvodů s potravinami v Evropě (B8-0272/2014)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se omezení používání hotovostních plateb v oblasti obchodních transakcí mezi členskými státy (B8-0274/2014)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o sjednocení kritérií pro schvalování účinných látek, které se v členských státech využívají v zemědělsko-potravinářských výrobcích (B8-0275/2014)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zneužívání parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením (B8-0276/2014)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

Právní upozornění - Ochrana soukromí