Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. maj 1997, som er udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 29. maj 2000, udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen af 16. oktober 2001 hertil (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om Verdenssundhedsorganisationens dokument om seksualundervisning (B8-0229/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om lønforskellen mellem kvinder og mænd (B8-0230/2014)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udbredelsen af grooming og beskyttelse af mindreårige brugere af sociale netværk (B8-0231/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udryddelsestruede arter (B8-0232/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om tilstedeværelsen af nitrater i grøntsager og de hermed forbundne konsekvenser for sundheden (B8-0233/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om overtrædelse af bestemmelserne om transport af dyr (B8-0234/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om etableringen af et fælles europæisk system for adgang til lærerfaget, for livslang uddannelse og for præstationsevaluering (B8-0235/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ændring af forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og/eller af Kommissionens meddelelse (2014/C 153/07) af 21. maj 2014 (B8-0236/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udarbejdelse af en EU-forordning om hasardspil (B8-0237/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om hoved- og halskræft (B8-0238/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om forbud mod udvinding af skifergas ved hydraulisk frakturering (B8-0239/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel og Olaf Stuger. Forslag til beslutning om den manglende gennemskuelighed i forbindelse med den omfattende økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada (B8-0240/2014)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om forbud mod heldækkende muslimsk slør (B8-0241/2014)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den stigende ungdomsarbejdsløshed i Italien (B8-0242/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om cøliaki og de dermed forbundne risici for kvinders fertilitet og graviditet (B8-0243/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om oprettelse af en krisefond til bevarelse af den europæiske arkitekturarv med særlig henblik på broen i Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om dødsulykker på arbejdspladsen i Italien (B8-0245/2014)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om økonomisk og finansiel etik (B8-0247/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om fødevarespild (B8-0250/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udarbejdelse af en EU-forordning om hasardspil med henblik på at forebygge ludomani (B8-0254/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den russiske embargo og skaderne for den europæiske oksekødssektor (B8-0255/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om embargoen dekreteret af Rusland og risici for krisefondens drift (B8-0256/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

BUDG

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om krav om retfærdighed for de europæiske ofre for thalidomid (B8-0257/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om internationale børnebortførelser (B8-0258/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtteforanstaltninger til den italienske tobaksdyrkning, navnlig i Veneto (B8-0259/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de nye udbrud af fugleinfluenza i Europa (B8-0260/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den økonomiske efterårsprognose og nye vanskeligheder for euroområdet (B8-0261/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om strategien for økonomisk opsving i euroområdet (B8-0262/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om TTIP og risici for den europæiske socialmodel (B8-0263/2014)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om begrænsninger i valget af energikilder for spanske familier (B8-0264/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om homogenisering af nationale regler for salg af lægemidler online (B8-0266/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om den eventuelle sundhedsfare ved WiFi-udledninger (B8-0267/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om at sikre medlemsstaternes økonomiske stabilitet mod den finansielle volatilitet og om beskyttelsen af de offentlige finanser mod kreditvurderingsbureauernes evalueringer (B8-0268/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den genetisk modificerede majs NK 603: aktivering af beskyttelsesklausulen (B8-0269/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den kraftige stigning i terrorangreb rundt om i verden (B8-0270/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om skader forårsaget af europæiske borgeres misbrug af antibiotika (B8-0271/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om væksten i onlinefødevaresvig i Europa (B8-0272/2014)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om harmonisering af de nationale lovgivninger for fastsættelse af grænser for brug af kontanter i forbindelse med handelstransaktioner mellem medlemsstaterne (B8-0274/2014)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om ensartethed i godkendelseskriterierne for de aktive stoffer, der anvendes af medlemsstaterne i landbrugsfødevarer (B8-0275/2014)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om misbrug af parkeringspladser til handicappede (B8-0276/2014)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik