Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg

3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan calakohdan nojalla 26päivänä toukokuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä yleissopimukseen liitettävään, 16 päivänä lokakuuta 2001 tehtyyn pöytäkirjaan (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Maailman terveysjärjestön julkaisemasta seksuaalikasvatusta koskevasta asiakirjasta (B8-0229/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys naisten ja miesten välisistä palkkaeroista (B8-0230/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys verkossa tapahtuvan seksuaaliseen kanssakäymiseen houkuttelun yleistymisestä ja sosiaalisia verkostoja käyttävien alaikäisten suojelusta (B8-0231/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten :

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uhanalaisista lajeista (B8-0232/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kasvisten nitraatista ja sen terveysvaikutuksista (B8-0233/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys eläinkuljetuksia koskevien säännösten rikkomisesta (B8-0234/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys opettajan ammattiin pääsyä sekä opettajien jatkokoulutusta ja tulosten arviointia koskevan yhtenäisen eurooppalaisen järjestelmän perustamisesta (B8-0235/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys fluoratuista kasvihuonekaasuista 16. huhtikuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja/tai komission 21. toukokuuta 2014 antaman ilmoituksen (2014/C 153/07) muuttamisesta (B8-0236/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rahapelejä koskevan unionin asetuksen laatimisesta (B8-0237/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pään ja kaulan alueen kasvaimista (B8-0238/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys liuskekaasun vesisärötyksellä tapahtuvan hyödyntämisen kieltämisestä (B8-0239/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel ja Olaf Stuger. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin ja Kanadan väliseen laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen liittyvästä avoimuuden puutteesta (B8-0240/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys islamilaisen täyshunnun käyttöä koskevasta kiellosta (B8-0241/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys nuorisotyöttömyyden lisääntymisestä Italiassa (B8-0242/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys keliakiasta ja sen naisten hedelmällisyydelle ja raskauksille aiheuttamista riskeistä (B8-0243/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys hätärahaston perustamisesta Euroopan arkkitehtonisen perinnön säilyttämiseksi: Bassano del Grappan sillan tapaus (B8-0244/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys työssä kuolleista Italiassa (B8-0245/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys eettisestä taloudesta ja rahoituksesta (B8-0247/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiden haaskauksesta (B8-0250/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rahapeliriippuvuuden torjumiseksi annettavasta rahapelejä koskevasta unionin asetuksesta (B8-0254/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja Euroopan naudanlihamarkkinoille koituvasta vahingosta (B8-0255/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venäjän asettamasta tuontikiellosta ja kriisirahaston toimintakykyyn liittyvistä riskeistä (B8-0256/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys oikeuden vaatimisesta eurooppalaisille Talidomidin uhreille (B8-0257/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kansainvälisistä lapsikaappauksista (B8-0258/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaiseen ja erityisesti Veneton alueen tupakanviljelyalaan kohdistetuista tukitoimista (B8-0259/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uusista lintuinfluenssapesäkkeistä Euroopassa (B8-0260/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys syksyn talousennusteista ja uusista euroalueeseen kohdistuvista riskeistä (B8-0261/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys euroalueen talouden elvyttämisstrategiasta (B8-0262/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta ja Euroopan sosiaaliselle mallille aiheutuvista riskeistä (B8-0263/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys espanjalaisille perheille asetetusta energialähteiden valintaa koskevasta rajoituksesta (B8-0264/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lääkkeiden verkkokauppaa koskevien kansallisten säännösten yhdenmukaistamisesta (B8-0266/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys WiFi-säteilyn mahdollisista terveyshaitoista (B8-0267/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden talouden vakauden turvaamisesta rahoitusmaailman levottomassa tilanteessa ja julkisen talouden suojaamisesta luottoluokituslaitosten arvioinneilta (B8-0268/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys muuntogeenisestä maissin linjasta NK 603 ja suojalausekkeen soveltamisesta (B8-0269/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys terrori-iskujen määrän räjähdysmäisestä kasvusta kaikkialla maailmassa (B8-0270/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n kansalaisten antibioottien väärinkäytöstä aiheutuvista haitoista (B8-0271/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys verkkokaupan elintarvikepetosten kasvusta Euroopassa (B8-0272/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys rajat ylittävissä liiketoimissa käteisen rahan käyttämiseen sovellettavia rajoituksia koskevien kansallisten lakien yhdenmukaistamisesta (B8-0274/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys maataloustuotannossa käytettävien tehoaineiden sallimisperusteiden yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioissa (B8-0275/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vammaisille autoilijoille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen väärinkäytöstä (B8-0276/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö