Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras

3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1997m. gegužės 26d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 2000m. gegužės 29d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir prie jos 2001m. spalio 16d. protokolo (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Pasaulio sveikatos organizacijos dokumento dėl lytinio švietimo (B8-0229/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo (B8-0230/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų viliojimo ir nepilnamečių socialinių tinklų naudotojų apsaugos (B8-0231/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nykstančių rūšių (B8-0232/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daržovėse esančių nitratų ir atitinkamo jų poveikio sveikatai (B8-0233/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų dėl gyvūnų transportavimo pažeidimo (B8-0234/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros Europos galimybių įgyti pedagogo profesiją, tęstinių studijų ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimo (B8-0235/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2014 m. balandžio 16 d. Reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (arba) 2014 m. gegužės 21 d. Komisijos pranešimo (2014/C 153/07) dalinio keitimo (B8-0236/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos reglamento dėl azartinių lošimų parengimo (B8-0237/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galvos ir kaklo auglių (B8-0238/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo eksploatuoti skalūnų dujų telkinius taikant hidraulinio ardymo metodą (B8-0239/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel ir Olaf Stuger. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nepakankamo derybų dėl išsamaus ES ir Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimo skaidrumo (B8-0240/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo viešose vietose nešioti musulmonišką visą kūną dengiantį apdarą (B8-0241/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimo nedarbo lygio didėjimo Italijoje (B8-0242/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl celiakijos ir jos grėsmės moters vaisingumui ir nėštumui (B8-0243/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neatidėliotinos pagalbos fondo, skirto Europos architektūrinio paveldo išsaugojimui, sukūrimo: tiltas Bassano del Grappoje (B8-0244/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirties atvejų darbo vietoje Italijoje (B8-0245/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl etiškos ekonominės ir finansinės veiklos (B8-0247/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto išteklių švaistymo (B8-0250/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES reglamento dėl azartinių lošimų, kuriuo siekiama užkirsti kelią patologiniam lošimui, parengimo (B8-0254/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos taikomo embargo ir nuostolių Europos jautienos gamybos sektoriuje (B8-0255/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos paskelbto embargo ir krizių fondo veiklai keliamos rizikos (B8-0256/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

BUDG

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo užtikrinti teisingumą nuo talidomido nukentėjusiems asmenims Europoje (B8-0257/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio vaikų grobimo (B8-0258/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmų, skirtų Italijos tabako augintojams paremti, ypač Veneto regione (B8-0259/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų paukščių gripo židinių Europoje (B8-0260/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rudens ekonominių prognozių ir naujų pavojų euro zonai (B8-0261/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekonomikos atgaivinimo euro zonoje strategijos (B8-0262/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės ir rizikos Europos socialiniam modeliui (B8-0263/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ispanijos namų ūkiams taikomo energijos šaltinių pasirinkimo apribojimo (B8-0264/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių internetinės prekybos vaistais taisyklių suderinimo (B8-0266/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimo belaidžio interneto ryšio (Wi-Fi) kenksmingumo sveikatai (B8-0267/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių ekonominio stabilumo apsaugos nuo finansinio nestabilumo ir viešųjų finansų apsaugos nuo reitingų agentūrų vertinimų (B8-0268/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos Genetiškai modifikuoti kukurūzai NK 603: apsaugos sąlygos taikymas (B8-0269/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visame pasaulyje sparčiai didėjančių terorizmo išpuolių skaičiaus (B8-0270/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žalos, kurią sukelia ES piliečiai piktnaudžiaudami antibiotikais (B8-0271/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dažnėjančio internetinio sukčiavimo maisto produktų srityje Europoje (B8-0272/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių teisės aktų dėl grynųjų pinigų kiekio apribojimo, kai tie pinigai naudojami vykdant tarpvalstybinius komercinius sandorius ES, suderinimo (B8-0274/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kriterijų, kurie taikomi suteikiant leidimus naudoti veikliąsias medžiagas, kurias valstybės narės naudoja žemės ūkio ir maisto produktų gamyboje, suvienodinimo (B8-0275/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl piktnaudžiavimo neįgaliesiems skirtomis automobilių stovėjimo vietomis (B8-0276/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL

Teisinė informacija - Privatumo politika