Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - Strasbūra

3. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Ieteikums Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 1997.gada 26.maija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3.panta 2.punkta c)apakšpunktu par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 – 2014/0322(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Ieteikums Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 2000.gada 29.maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome izstrādājusi saskaņā ar 34.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un tās 2001.gada 16.oktobra Protokolam (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 – 2014/0321(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā Īstenošanas protokolu (12812/2014 - C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Pasaules Veselības organizācijas publicētajiem dzimumaudzināšanas standartiem (B8-0229/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirību (B8-0230/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par iedraudzināšanas izplatību un par interneta nepilngadīgo lietotāju aizsardzību (B8-0231/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par apdraudētajām sugām (B8-0232/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nitrātu klātbūtni dārzeņos un to ietekmi uz veselību (B8-0233/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par tiesību aktu pārkāpumiem dzīvnieku pārvadāšanas jomā (B8-0234/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par vienotas Eiropas sistēmas izveidi attiecībā uz skolotāja profesijas ieguvi, tālākizglītību un sasniegumu novērtēšanu (B8-0235/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un/vai Komisijas 2014. gada 21. maija Paziņojuma Nr. 2014/C 153/07 grozīšanu (B8-0236/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas regulas attiecībā uz azartspēlēm izstrādāšanu (B8-0237/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par galvas un kakla vēzi (B8-0238/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Rezolūcijas priekšlikums par slānekļa gāzes ieguves aizliegumu ar hidropārrāvumu metodi (B8-0239/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel un Olaf Stuger. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) pārredzamības trūkumu (B8-0240/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel un Mylène Troszczynski. Rezolūcijas priekšlikums par aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt musulmaņu burku (B8-0241/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jauniešu bezdarba līmeņa palielināšanos Itālijā (B8-0242/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par celiakiju un ar to saistītajiem riskiem, kas var apdraudēt sieviešu auglību un grūtniecību (B8-0243/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ārkārtas fonda izveidi Eiropas arhitektūras mantojuma saglabāšanai: Bassano del Grappa tilts (B8-0244/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nāves gadījumiem darba vietās Itālijā (B8-0245/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par ētiku ekonomikā un finanšu sektorā (B8-0247/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par pārtikas resursu izšķērdēšanu (B8-0250/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas regulas attiecībā uz azartspēlēm izstrādi nolūkā novērst ludomāniju (B8-0254/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Krievijas noteikto embargo un zaudējumiem Eiropas liellopu gaļas nozarei (B8-0255/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par Krievijas izsludināto embargo un Krīžu fonda darbības spējas apdraudējumu (B8-0256/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

BUDG

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par prasību nodrošināt taisnīgumu cilvēkiem, kas Eiropā cietuši no talidomīda lietošanas (B8-0257/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par nepilngadīgu personu starptautisku nolaupīšanu (B8-0258/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par atbalsta pasākumiem Itālijas un jo īpaši Veneto reģiona tabakas audzētājiem (B8-0259/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par jauniem putnu gripas infekcijas perēkļiem Eiropā (B8-0260/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par rudens ekonomiskajām prognozēm un jauniem eurozonai draudošiem riskiem (B8-0261/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par stratēģiju eurozonas ekonomikas atveseļošanai (B8-0262/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) un Eiropas sociālā modeļa apdraudējumu (B8-0263/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ierobežojumiem Spānijas ģimenēm energoavotu izvēlē (B8-0264/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par valstu noteikumu vienādošanu zāļu pārdošanai tiešsaistē (B8-0266/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO

- Nicola Caputo. Rezolūcijas priekšlikums par WiFi emisijas potenciālo ietekmi uz veselību (B8-0267/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par dalībvalstu ekonomiskās stabilitātes aizsardzību pret finanšu svārstīgumu un par publisko finanšu aizsardzību pret kredītreitinga aģentūru vērtējumiem (B8-0268/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ģenētiski modificēto kukurūzu NK 603: aizsardzības pasākumu klauzulas piemērošana (B8-0269/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par teroristu uzbrukumu ievērojamo pastiprināšanos visā pasaulē (B8-0270/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kaitējumu, kas tiek nodarīts, Eiropas iedzīvotājiem nepamatoti lietojot antibiotikas (B8-0271/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par krāpšanas ar pārtiku pieaugumu tiešsaistē Eiropā (B8-0272/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Rezolūcijas priekšlikums par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz skaidras naudas limitiem pārrobežu komercdarījumos (B8-0274/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Lorenzo Fontana. Rezolūcijas priekšlikums par atļauju piešķiršanas kritēriju saskaņošanu attiecībā un aktīvajām vielām, kuras dalībvalstis izmato lauksaimniecības pārtikas produktos (B8-0275/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par invalīdu stāvvietu nesankcionētu aizņemšanu (B8-0276/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL

Juridisks paziņojums - Privātuma politika