Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg

3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

retrimis

fond :

INTA

- Recomandare de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera(c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Recomandare de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la protocolul din 16 octombrie 2001 la aceasta (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

2) de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la documentul privind educația sexuală al Organizației Mondiale a Sănătății (B8-0229/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la diferențele de remunerare între femei și bărbați (B8-0230/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răspândirea fenomenului de „grooming” (ademenire a minorilor) și protecția utilizatorilor minori ai rețelelor de socializare (B8-0231/2014)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

ITRE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la speciile pe cale de dispariție (B8-0232/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la prezența nitraților în verdețuri și la consecințele sale în ceea ce privește sănătatea (B8-0233/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la încălcarea legislației privind transportul de animale (B8-0234/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui sistem european unic de acces la profesia de cadru didactic, de formare continuă și de evaluare a performanțelor (B8-0235/2014)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la modificarea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate și/sau a Comunicării 2014/C 153/07 a Comisiei din 21 mai 2014 (B8-0236/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unui regulament european privind jocurile de noroc (B8-0237/2014)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la tumorile capului și gâtului (B8-0238/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea exploatării zăcămintelor de gaze de șist prin metoda fracturării hidraulice (B8-0239/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel Olaf Stuger. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență din cadrul Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Uniunea Europeană și Canada (B8-0240/2014)

retrimis

fond :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea purtării vălului islamic integral în spațiul public (B8-0241/2014)

retrimis

fond :

FEMM

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la rata șomajului în rândul tinerilor în Italia (B8-0242/2014)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la boala celiacă și riscurile acesteia pentru fertilitatea femeilor și sarcină (B8-0243/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la un fond de urgență pentru prezervarea patrimoniului arhitectural european: cazul podului din Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

retrimis

fond :

CULT

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la accidentele de muncă mortale în Italia (B8-0245/2014)

retrimis

fond :

EMPL

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la economia și finanțele etice (B8-0247/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la risipa de resurse alimentare (B8-0250/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unui regulament european privind jocurile de noroc având ca scop prevenirea ludopatiei (B8-0254/2014)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la embargoul impus de Rusia și prejudiciile suferite de sectorul european al cărnii de vită (B8-0255/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la embargoul impus de Rusia și riscurile pentru eficacitatea fondului anticriză (B8-0256/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

BUDG

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la justiția care trebuie făcută pentru victimele europene ale thalidomidei (B8-0257/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la răpirea minorilor la nivel internațional (B8-0258/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinirea cultivării tutunului în Italia și îndeosebi în regiunea Veneto (B8-0259/2014)

retrimis

fond :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la noile focare de gripă aviară în Europa (B8-0260/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la estimările economice de toamnă și la noile riscuri pentru zona euro (B8-0261/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la strategia pentru redresarea economică a zonei euro (B8-0262/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la TTIP și riscurile pentru modelul social european (B8-0263/2014)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la obligația privind alegerea surselor de energie impusă familiilor spaniole (B8-0264/2014)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la omogenizarea reglementărilor naționale privind comercializarea medicamentelor online (B8-0266/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

IMCO

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la posibilele efecte nocive pentru sănătate ale emisiilor WiFi (B8-0267/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea stabilității economice a statelor membre de volatilitatea financiară și a finanțelor publice de evaluările agențiilor de rating (B8-0268/2014)

retrimis

fond :

ECON

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la porumbul modificat genetic NK 603: declanșarea clauzei de salvgardare (B8-0269/2014)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la creșterea exponențială a atacurilor teroriste în întreaga lume (B8-0270/2014)

retrimis

fond :

LIBE

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la pagubele provocate de abuzul de antibiotice din partea cetățenilor europeni (B8-0271/2014)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la intensificarea fraudelor alimentare on-line în Europa (B8-0272/2014)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la armonizarea dispozițiilor de drept intern privind limitele impuse pentru utilizarea de numerar în tranzacțiile comerciale dintre statele membre (B8-0274/2014)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la uniformizarea criteriilor de autorizare a substanțelor active utilizate de statele membre pentru produsele agroalimentare (B8-0275/2014)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

AGRI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la folosirea abuzivă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap (B8-0276/2014)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

EMPL

Aviz juridic - Politica de confidențialitate