Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. november 2014 - Strasbourg

3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

- Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 29.maja2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom34 Pogodbe o Evropski uniji, ter k Protokolu h Konvenciji z dne16.oktobra2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije (12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o dokumentu Svetovne zdravstvene organizacije o spolni vzgoji (B8-0229/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o neenakosti plač pri ženskah in moških (B8-0230/2014)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razširjenosti navezovanja stikov z otroki za spolne namene in zaščiti mladoletnih uporabnikov družbenih omrežij (B8-0231/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ogroženih vrstah (B8-0232/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prisotnosti nitratov v zelenjavi in posledicah za zdravje (B8-0233/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kršenju predpisov o prevozu živali (B8-0234/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju enotnega evropskega sistema za dostop do učiteljskega poklica, stalno izobraževanje in ocenjevanje uspešnosti (B8-0235/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spremembi Uredbe(EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in/ali obvestila Komisije (2014/C 153/07) z dne 21. maja 2014 (B8-0236/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju evropske uredbe o igrah na srečo (B8-0237/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raku glave in vratu (B8-0238/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano in Sophie Montel. Predlog resolucije o prepovedi izkoriščanja zemeljskega plina iz skrilavca s hidravličnim lomljenjem (B8-0239/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Steeve Briois, Sophie Montel in Olaf Stuger. Predlog resolucije o pomanjkanju preglednosti pri pogajanjih o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med EU in Kanado (B8-0240/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Sophie Montel in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o prepovedi nošenja muslimanskega pokrivala za zakrivanje obraza v javnosti (B8-0241/2014)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zvišanju stopnje brezposelnosti mladih v Italiji (B8-0242/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o celiakiji in z njo povezanem tveganju za rodnost in nosečnost (B8-0243/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ustanovitvi kriznega sklada za ohranitev evropske arhitektonske dediščine: primer mostu v kraju Bassano del Grappa (B8-0244/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o smrtnih žrtvah na delu v Italiji (B8-0245/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o etičnem gospodarstvu in financah (B8-0247/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o plytvaní potravinovými zdrojmi (B8-0250/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju evropske ureditve iger na srečo, da bi se preprečila odvisnost od njih (B8-0254/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ruskem embargu in škodi za evropski sektor govejega mesa (B8-0255/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ruski prepovedi uvoza in tveganjih za delovanje kriznega sklada (B8-0256/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

BUDG

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zahtevi pravice za evropske žrtve zdravila Talidomide (B8-0257/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o mednarodnih ugrabitvah otrok (B8-0258/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpornih ukrepih za pridelavo tobaka v Italiji, zlasti v Venetu (B8-0259/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o novih žariščih ptičje gripe v Evropi (B8-0260/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o jesenskih gospodarskih napovedih in novih tveganjih za euroobmočje (B8-0261/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o strategiji za ponoven zagon gospodarstva euroobmočja (B8-0262/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) in tveganjih za evropski socialni model (B8-0263/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o obvezni izbiri energetskih virov španskih družin (B8-0264/2014)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uskladitvi nacionalnih ureditev o spletni prodaji zdravil (B8-0266/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o potencialni škodljivosti oddajanja signala WiFi za zdravje (B8-0267/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti gospodarske stabilnosti držav članic pred finančno nestanovitnostjo in zaščiti javnih financ pred ocenami bonitetnih agencij (B8-0268/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o gensko spremenjeni koruzi linije NK 603: uporaba zaščitne klavzule (B8-0269/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izjemnem porastu terorističnih napadov po vsem svetu (B8-0270/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škodljivih posledicah zlorabe antibiotikov s strani evropskih državljanov (B8-0271/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o porastu goljufij z živili na spletu v Evropi (B8-0272/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o harmonizaciji nacionalnih predpisov glede omejitev uporabe gotovine v trgovinskih transakcijah med državami članicami (B8-0274/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o poenotenju meril za odobritev aktivnih snovi, ki se v državah članicah uporabljajo za kmetijsko-živilske proizvode (B8-0275/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zlorabah parkirnih prostorov, namenjenih invalidom (B8-0276/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov