Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras

4. Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000082/2014), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. lapkričio 24 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas ir Derek Vaughan S&D frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0278/2014);

- Rosa D'Amato ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0279/2014);

- Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0280/2014);

- Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić ir Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0281/2014);

- Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos ir Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0282/2014);

- Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson ir Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0283/2014);

- Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil ir Iuliu Winkler PPE frakcijos vardu – dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką 2014/2946(RSP) (B8-0284/2014).

Balsavimas: 10.5 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika