Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. november 27., Csütörtök - Strasbourg

5. A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója (2014/2967(RSP))

A vita időpontja: 2014. november 24. (2014.11.24-i jegyzőkönyv, 19. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka és Nadine Morano, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről 2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim és Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról és a kkv-teszt szerepéről (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójának felülvizsgálatáról (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong és João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottság hatásvizsgálati útmutatójáról (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat