Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras

5. Komisijos poveikio vertinimo gairės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Komisijos poveikio vertinimo gairės (2014/2967(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. lapkričio 24 d. ( 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka ir Nadine Morano PPE frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim ir Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo ir poveikio MVĮ tyrimo vaidmens (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann ir Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong ir João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Balsavimas: 10.6 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika