Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - Strasbūra

5. Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Komisijas izstrādātās pamatnostādnes attiecībā uz ietekmes novērtējumu (2014/2967(RSP)).

Debates notika 2014. gada 24. novembrī (24.11.2014. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Markus Pieper, Françoise Grossetête, József Szájer, Antonio Tajani, Pilar del Castillo Vera, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Othmar Karas, Philippe Juvin, Anne Sander, Tadeusz Zwiefka un Nadine Morano PPE grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu un MVU testa lomu (2014/2967(RSP)) (B8-0311/2014);

- Ashley Fox, Sajjad Karim un Anthea McIntyre ECR grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu un MVU testa lomu (2014/2967(RSP)) (B8-0312/2014);

- Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu un MVU testa lomu (2014/2967(RSP)) (B8-0313/2014);

- Reinhard Bütikofer, Pascal Durand, Heidi Hautala un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu (2014/2967(RSP)) (B8-0314/2014);

- Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā - par Komisijas izstrādāto pamatnostādņu attiecībā uz ietekmes novērtējumu pārskatīšanu (2014/2967(RSP)) (B8-0315/2014);

- Dennis de Jong un João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā - par Komisijas izstrādātajām pamatnostādnēm attiecībā uz ietekmes novērtējumu (2014/2967(RSP)) (B8-0316/2014).

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika