Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000083/2014

Внесени текстове :

O-000083/2014 (B8-0041/2014)

Разисквания :

PV 27/11/2014 - 6
CRE 27/11/2014 - 6

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург

6. Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000083/2014) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Недохранване при децата в развиващите се страни (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan разви въпроса.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Záborská, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Amjad Bashir, от името на групата EFDD, Georg Mayer, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues и Brian Hayes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложение за резолюция, внесена въз основа на член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискването:

- Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно недохранването и непълноценното хранене при децата в развиващите се страни (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 27.11.2014.

Правна информация - Политика за поверителност