Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000083/2014

Teksty złożone :

O-000083/2014 (B8-0041/2014)

Debaty :

PV 27/11/2014 - 6
CRE 27/11/2014 - 6

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

6. Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000083/2014), które skierowała Linda McAvan w imieniu komisji DEVE do Komisji: Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan rozwinęła pytanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Dawid Bohdan Jackiewicz w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Amjad Bashir w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer niezrzeszony, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues i Brian Hayes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Linda McAvan w imieniu komisji DEVE w sprawie niedożywienia i niewłaściwego żywienia dzieci w krajach rozwijających się (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 27.11.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności