Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000083/2014

Ingivna texter :

O-000083/2014 (B8-0041/2014)

Debatter :

PV 27/11/2014 - 6
CRE 27/11/2014 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

6. Undernäring bland barn i utvecklingsländer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000083/2014) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Malnutrition bland barn i utvecklingsländer (2014/2853(RSP)) (B8-0041/2014)

Linda McAvan utvecklade frågan.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Dawid Bohdan Jackiewicz för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Amjad Bashir för EFDD-gruppen, Georg Mayer, grupplös, Davor Ivo Stier, Enrico Gasbarra, Marielle de Sarnez, Anja Hazekamp, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Marlene Mizzi, Beatriz Becerra Basterrechea, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Eduard Kukan, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues och Brian Hayes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Emmanouil Glezos, Kinga Gál, Tibor Szanyi, Ivo Vajgl, Notis Marias, Stanislav Polčák, João Ferreira och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen lagts fram som avslutning på debatten:

- Linda McAvan, för utskottet DEVE, om undernäring och felnäring bland barn i utvecklingsländer (2014/2853(RSP)) (B8-0253/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 27.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy