Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2969(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0289/2014

Разисквания :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.1

Приети текстове :

P8_TA(2014)0064

Протокол
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург

7.1. Пакистан: закони относно богохулството
CRE

Предложения за резолюция B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 и B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová и Jeroen Lenaers представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Pavel Svoboda, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAȘCU
Заместник-председател

Изказаха се: Amjad Bashir, за да зададе въпрос „синя карта“ Pavel Svoboda, който/която отговори, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sajjad Karim и Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, независим член на ЕП, Lars Adaktusson, Ana Gomes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir и Aymeric Chauprade.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica и Constance Le Grip.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 27.11.2014.

Правна информация - Политика за поверителност