Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2969(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0289/2014

Debatten :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Stemmingen :

PV 27/11/2014 - 10.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0064

Notulen
Donderdag 27 november 2014 - Straatsburg

7.1. Pakistan: blasfemiewetten
CRE

Ontwerpresoluties B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 en B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová en Jeroen Lenaers lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAȘCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Amjad Bashir, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Pavel Svoboda, die hierop ingaat, Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sajjad Karim en Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir en Aymeric Chauprade.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica en Constance Le Grip.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 27.11.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid