Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2969(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0289/2014

Debaty :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0064

Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

7.1. Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa
CRE

Projekty rezolucji B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová i Jeroen Lenaers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAȘCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Amjad Bashir, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Pavlowi Svobodzie, który udzielił odpowiedzi, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima i Charlesa Tannocka, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Amjada Bashira, Gianluca Buonanno niezrzeszony, Lars Adaktusson, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Afzala Khana, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir i Aymeric Chauprade.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica i Constance Le Grip.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 27.11.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności