Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2969(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0289/2014

Debatter :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2014)0064

Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

7.1. Hädelselagar i Pakistan
CRE

Resolutionsförslag B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 och B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

Talare: Amjad Bashir, ställde en fråga ("blått kort") Pavel Svoboda, som besvarade frågan, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sajjad Karim och Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, grupplös, Lars Adaktusson, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir och Aymeric Chauprade.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica och Constance Le Grip.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 27.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy