Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2971(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0295/2014

Debatten :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Stemmingen :

PV 27/11/2014 - 10.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0066

Notulen
Donderdag 27 november 2014 - Straatsburg

7.3. Irak: ontvoeringen en mishandeling van vrouwen
CRE

Ontwerpresoluties B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 en B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat en Giulia Moi.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 27.11.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid