Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2971(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0295/2014

Debaty :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0066

Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

7.3. Irak: porwania i złe traktowanie kobiet
CRE

Projekty rezolucji B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 i B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Giulia Moi.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 27.11.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności