Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2971(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0295/2014

Debatter :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0066

Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

7.3. Irak: bortförande och misshandel av kvinnor
CRE

Resolutionsförslag B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 och B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat och Giulia Moi.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 27.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy