Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg

7. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 4 i protokollen af 25.11.2014).


7.1. Blasfemilove i Pakistan

Forslag til beslutning B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 og B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová og Jeroen Lenaers forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Pavel Svoboda for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAȘCU
næstformand

Talere: Amjad Bashir, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Pavel Svoboda, som besvarede det, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sajjad Karim og Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, løsgænger, Lars Adaktusson, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir og Aymeric Chauprade.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica og Constance Le Grip.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 27.11.2014.


7.2. Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj

Forslag til beslutning B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 og B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat og Andrej Plenković forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić og Cristian Dan Preda.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 27.11.2014.


7.3. Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder

Forslag til beslutning B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 og B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Edouard Martin for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand, løsgænger, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat og Giulia Moi.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 27.11.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik