Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg

7. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 4).


7.1. Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö

Päätöslauselmaesitykset B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ja B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová ja Jeroen Lenaers esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Pavel Svoboda käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAȘCU

Puheenvuorot: Amjad Bashir, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Pavel Svoboda vastasi, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim ja Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Amjad Bashir, sitoutumaton Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir ja Aymeric Chauprade.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica ja Constance Le Grip.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.1.


7.2. Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat ja Andrej Plenković esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić ja Cristian Dan Preda.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.2.


7.3. Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu

Päätöslauselmaesitykset B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 ja B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edouard Ferrand, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat ja Giulia Moi.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö