Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - Strasbūra

7. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 25.11.2014. protokola 4. punkts.)


7.1. Pakistānas tiesību akti par zaimošanu

Rezolūciju priekšlikumi B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 un B8-0302/2014 (2014/2969(RSP)).

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová un Jeroen Lenaers iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAȘCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Amjad Bashir, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Pavel Svoboda, kas uz to atbildēja, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sajjad Karim un Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Amjad Bashir, Gianluca Buonanno, pie grupām nepiederošs deputāts, Lars Adaktusson, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir un Aymeric Chauprade.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica un Constance Le Grip.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.1. punkts.


7.2. Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014 (2014/2970(RSP)).

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat un Andrej Plenković iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić un Cristian Dan Preda.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.2. punkts.


7.3. Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās

Rezolūciju priekšlikumi B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 un B8-0308/2014 (2014/2971(RSP)).

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Edouard Martin S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand, pie grupām nepiederošs deputāts, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat un Giulia Moi.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.11.2014. protokola 10.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika