Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 25.11.2014)


7.1. Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa

Projekty rezolucji B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová i Jeroen Lenaers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAȘCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Amjad Bashir, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Pavlowi Svobodzie, który udzielił odpowiedzi, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima i Charlesa Tannocka, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Amjada Bashira, Gianluca Buonanno niezrzeszony, Lars Adaktusson, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Afzala Khana, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir i Aymeric Chauprade.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica i Constance Le Grip.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 27.11.2014.


7.2. Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja

Projekty rezolucji B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 i B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat i Andrej Plenković przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Epitideios niezrzeszony, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić i Cristian Dan Preda.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 27.11.2014.


7.3. Irak: porwania i złe traktowanie kobiet

Projekty rezolucji B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 i B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat i Giulia Moi.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 27.11.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności