Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. november 2014 - Strasbourg

7. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 4 zapisnika z dne 25.11.2014)


7.1. Pakistanski zakoni proti bogokletstvu

Predlogi resolucij B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 in B8-0302/2014 (2014/2969(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová in Jeroen Lenaers so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Pavel Svoboda v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAȘCU
podpredsednik

Govorili so Amjad Bashir, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Pavel Svoboda, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Sajjad Karim in Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Amjad Bashir, Gianluca Buonanno samostojni poslanec, Lars Adaktusson, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Afzal Khan, Branislav Škripek, António Marinho e Pinto, Amjad Bashir in Aymeric Chauprade.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Peter van Dalen, Rachida Dati, Marek Jurek, Marijana Petir, Sajjad Karim, Dubravka Šuica in Constance Le Grip.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 27.11.2014.


7.2. Srbija: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja

predlogi resolucij B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 in B8-0307/2014 (2014/2970(RSP))

Ignazio Corrao, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer, Jozo Radoš, Marie-Christine Vergiat in Andrej Plenković so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Eduard Kukan v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Georgios Epitideios samostojni poslanec, David McAllister, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić in Cristian Dan Preda.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 27.11.2014.


7.3. Irak: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi

predlogi resolucij B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014, B8-0303/2014, B8-0305/2014 in B8-0308/2014 (2014/2971(RSP))

David Campbell Bannerman, Fabio Massimo Castaldo, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Gérard Deprez, Javier Couso Permuy in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Edouard Martin v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand samostojni poslanec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bas Belder, Marie-Christine Vergiat in Giulia Moi.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 27.11.2014.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov