Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2969(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0289/2014

Arutelud :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0064

Protokoll
Neljapäev, 27. november 2014 - Strasbourg

10.1. Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ja B8-0302/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0289/2014

(asendades B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 ja B8-0302/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0064)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0298/2014 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika