Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2969(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0289/2014

Keskustelut :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0064

Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg

10.1. Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 ja B8-0302/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0289/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 ja B8-0302/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0064)

(Päätöslauselmaesitys B8-0298/2014 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö