Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2969(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0289/2014

Debaty :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0064

Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

10.1. Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 i B8-0302/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0289/2014

(zastępujący B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 i B8-0302/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet i Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0064)

(Projekt rezolucji B8-0298/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności