Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2969(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0289/2014

Dezbateri :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.1

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0064

Proces-verbal
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg

10.1. Pakistan: legile referitoare la blasfemie (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 și B8-0302/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0289/2014

(care înlocuiește B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 și B8-0302/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini și Ivana Maletić, în numele Grupului PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2014)0064).

(Propunerea de rezoluție B8-0298/2014 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate