Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2969(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0289/2014

Debatter :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2014)0064

Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

10.1. Hädelselagar i Pakistan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014, B8-0298/2014 och B8-0302/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0289/2014

(ersätter B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014 och B8-0302/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini och Ivana Maletić för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella och Elena Valenciano för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Jozo Radoš för ALDE-gruppen,
Jean Lambert, Barbara Lochbihler och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen,
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0064)

(Resolutionsförslag B8-0298/2014 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy