Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2970(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0292/2014

Arutelud :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0065

Protokoll
Neljapäev, 27. november 2014 - Strasbourg

10.2. Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0292/2014

(asendades B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel,
Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel,
Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala ja Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Vastu võetud (P8_TA(2014)0065)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika