Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2970(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0292/2014

Keskustelut :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0065

Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg

10.2. Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0292/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 ja B8-0307/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta,
Charles Tannock, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala ja Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0065)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö