Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2970(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0292/2014

Debates :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0065

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - Strasbūra

10.2. Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0292/2014

(aizstāj B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 un B8-0307/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche un Elena Valenciano S&D grupas vārdā,
Charles Tannock, Ruža Tomašić un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala un Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā,
Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0065).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika