Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2970(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0292/2014

Dezbateri :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.2

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0065

Proces-verbal
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg

10.2. Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 și B8-0307/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0292/2014

(care înlocuiește B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 și B8-0307/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić și Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,
Charles Tannock, Ruža Tomašić și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE,
Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala și Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE,
Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2014)0065).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate