Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2970(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0292/2014

Debatter :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.2

Antagna texter :

P8_TA(2014)0065

Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

10.2. Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0292/2014

(ersätter B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014, B8-0304/2014, B8-0306/2014 och B8-0307/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, David McAllister, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Gabrielius Landsbergis, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, László Tőkés, Ivana Maletić och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen,
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche och Elena Valenciano för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Ruža Tomašić och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen,
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,
Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala och Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen,
Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0065)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy