Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2882(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0246/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0246/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0067

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.4. Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (ψηφοφορία)

Σύσταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού, περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0067)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου