Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0278/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0068

Zápis
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 - Štrasburk

10.5. Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (hlasování)

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2014 (bod 17 zápisu ze dne 24.11.2014).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 27. listopadu 2014 (bod 3 zápisu ze dne 27.11.2014).

Návrhy usnesení B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0278/2014

(nahrazující B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 a B8-0284/2014):

předložen těmito poslanci:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver a Daniel Buda za skupinu PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan a Julie Ward za skupinu S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel a Urmas Paet za skupinu ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE,
Rosa D'Amato za skupinu EFDD

přijat (P8_TA(2014)0068)

Právní upozornění - Ochrana soukromí