Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0278/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0068

Jegyzőkönyv
2014. november 27., Csütörtök - Strasbourg

10.5. Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában (szavazás)

A vita időpontja: 2014. november 24. (2014.11.24-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló javaslatokat 2014. november 27-én jelentették be (2014.11.27-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 és B8-0284/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0278/2014

(amely a B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 és B8-0284/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver és Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor és Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P8_TA(2014)0068)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat