Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2946(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0278/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0068

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras

10.5. Vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. lapkričio 24 d. ( 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2014 m. lapkričio 27 d. ( 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ir B8-0284/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0278/2014

(keičia B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 ir B8-0284/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver ir Daniel Buda PPE frakcijos vardu,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan ir Julie Ward S&D frakcijos vardu,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu,
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu

Priimta (P8_TA(2014)0068).

Teisinė informacija - Privatumo politika