Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2946(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0278/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/11/2014 - 10.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0068

Notulen
Donderdag 27 november 2014 - Straatsburg

10.5. Vertraging bij de start van het cohesiebeleid 2014-2020 (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 24 november 2014 (punt 17 van de notulen van 24.11.2014).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 27 november 2014 (punt 3 van de notulen van 27.11.2014).

Ontwerpresoluties B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 en B8-0284/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0278/2014

(ter vervanging van B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 en B8-0284/2014):

ingediend door de volgende leden:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver en Daniel Buda, namens de PPE-Fractie,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan en Julie Ward, namens de S&D-Fractie,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor en Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie,
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2014)0068)

Juridische mededeling - Privacybeleid