Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2946(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0278/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0068

Protokół
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg

10.5. Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2014 r. (pkt 17 protokołu z dnia 24.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 27 listopada 2014 r. (pkt 3 protokołu z dnia 27.11.2014).

Projekty rezolucji B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0278/2014

(zastępujący B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 i B8-0284/2014):

złożony przez następujących posłów:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver i Daniel Buda w imieniu grupy PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan i Julie Ward w imieniu grupy S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE,
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD

Przyjęto (P8_TA(2014)0068)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności