Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2946(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0278/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.5

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0068

Proces-verbal
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg

10.5. Întârzieri la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (vot)

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2014 (punctul 17 al PV din 24.11.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 27 noiembrie 2014 (punctul 3 al PV din 27.11.2014).

Propuneri de rezoluții B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 și B8-0284/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0278/2014

(care înlocuiește B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014, B8-0283/2014 și B8-0284/2014):

depusă de următorii deputați:

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Stanislav Polčák, Iuliu Winkler, Adina-Ioana Vălean, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Andor Deli, Theodor Dumitru Stolojan, Siegfried Mureșan, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Krzysztof Hetman, Milan Zver și Daniel Buda, în numele Grupului PPE,
Constanze Krehl, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan și Julie Ward, în numele Grupului S&D,
Andrew Lewer, Ruža Tomašić și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Olli Rehn, Gérard Deprez, Norica Nicolai, Marielle de Sarnez, Louis Michel și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE,
Younous Omarjee, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL,
Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE,
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD

Adoptat (P8_TA(2014)0068).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate