Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2967(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0311/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0069

Proces-verbal
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg

10.6. Orientările Comisiei privind evaluările de impact (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2014 (punctul 19 al PV din 24.11.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 27 noiembrie 2014 (punctul 4 al PV din 27.11.2014).

Propuneri de rezoluții B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 și B8-0316/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0311/2014

(care înlocuiește B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 și B8-0316/2014):

depusă de următorii deputați:

Markus Pieper, în numele Grupului PPE,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu și Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D,
Ashley Fox, Sajjad Karim și Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada și António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE,
Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P8_TA(2014)0069)

(Propunerea de rezoluție B8-0314/2014 a devenit caducă.)

Intervenții

Pavel Telička a propus un amendament oral la punctul 11, care a fost reținut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate