Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2967(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0311/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0069

Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

10.6. Kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 24 november 2014 (punkt 19 i protokollet av den 24.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 november 2014 (punkt 4 i protokollet av den 27.11.2014).

Resolutionsförslag B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-00315/2014 och B8-0316/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0311/2014

(ersätter B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-00315/2014 och B8-0316/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Markus Pieper för PPE-gruppen,
Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Patrizia Toia, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Victor Negrescu och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen,
Ashley Fox, Sajjad Karim och Anthea McIntyre för ECR-gruppen,
Pavel Telička, Jean-Marie Cavada och António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen,
Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P8_TA(2014)0069)

(Resolutionsförslag B8-0314/2014 bortföll.)

Inlägg:

Pavel Telička lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 11, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy