Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0253/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0253/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.9
CRE 27/11/2014 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0072

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.9. Υποσιτισμός των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση ψηφίσματος B8-0253/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0072)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου