Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg

12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini og Bruno Gollnisch

Forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan og Peter Jahr

25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr og Seán Kelly

Digitalt indre marked - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler og Seán Kelly

Fejlernæring af børn i udviklingslande - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly og Marc Tarabella.

°
° ° °

Indlæg af Seán Kelly om rækkefølgen af afstemningerne om ændringsforslag under afstemningen om det fælles beslutningsforslag RC-B8-0311/2014 (formanden gav en præciserende forklaring om dette).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik