Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 27. november 2014 - Strasbourg

12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlog nezaupnice Evropski komisiji - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini in Bruno Gollnisch

Zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan in Peter Jahr

25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr in Seán Kelly

Digitalni enotni trg - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler in Seán Kelly

Podhranjenost otrok v državah v razvoju - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly in Marc Tarabella.

°
° ° °

Govoril je Seán Kelly o vrstnem redu glasovanja o predlogih sprememb pri glasovanju o skupnem predlogu resolucije RC-B8-0311/2014 (predsednik mu je s tem v zvezi podal pojasnila).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov