Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Misstroendeförklaring mot kommissionen - (2014/2197(INS)) - B8-0249/2014
Petr Mach, Neena Gill, Jiří Pospíšil, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Pablo Iglesias, Pascal Durand, Daniel Hannan, Notis Marias, Peter Jahr, Beatrix von Storch, Piernicola Pedicini och Bruno Gollnisch

Förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 - (2014/2946(RSP)) - RC-B8-0278/2014
Neena Gill, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jude Kirton-Darling, Catherine Bearder, Daniel Hannan och Peter Jahr

25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter - (2014/2919(RSP)) - B8-0285/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Luigi Morgano, Charles Tannock, Peter Jahr och Seán Kelly

Den digitala inre marknaden - (2014/2973(RSP)) - B8-0286/2014
Neena Gill, Daniel Buda, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Angelika Niebler och Seán Kelly

Undernäring bland barn i utvecklingsländer - (2014/2853(RSP)) - B8-0253/2014
Neena Gill, Luigi Morgano, Seán Kelly och Marc Tarabella.

°
° ° °

Talare: Seán Kelly yttrade sig om omröstningsordningen i fråga om ändringsförslagen i samband med omröstningen om det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0311/2014. (Talmannen förklarade skälen till denna.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy