Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 27 ноември 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Внесени документи
 4.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (внесени предложения за резолюция)
 6.Недохранване при децата в развиващите се страни (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
7.1.Пакистан: закони относно богохулството
  
7.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел
  
7.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени
 8.Време за гласуване
  
8.1.Предложение за вот на недоверие на Комисията (гласуване)
 9.Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните и помощник надзорен орган
 10.Време за гласуване (продължение)
  
10.1.Пакистан: закони относно богохулството (гласуване)
  
10.2.Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (гласуване)
  
10.3.Ирак: отвличане и малтретиране на жени (гласуване)
  
10.4.Решение за неповдигане на възражения срещу делегиран акт: временна траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (гласуване)
  
10.5.Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. (гласуване)
  
10.6.Насоки на Комисията за оценка на въздействието (гласуване)
  
10.7.Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (гласуване)
  
10.8.Единен цифров пазар (гласуване)
  
10.9.Недохранване при децата в развиващите се страни (гласуване)
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (259 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (2525 kb) 
 
Протокол (200 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от гласувания (297 kb) Резултати от поименно гласуване (1028 kb) 
 
Протокол (252 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (713 kb) Резултати от поименно гласуване (2315 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност